چهارشنبه , ۱۲ آذر ۱۳۹۹

روز نوشته های من

نمونه گیری- درس دوم

انواع روشهای نمونه گیری روشهای نمونه گیری مختلفی وجود دارد که باید بر حسب شرایط یکی از آنها را برای پژوهش انتخاب کرد. در انتخاب روش نمونه گیری، توجه به دو ویژگی در جامعه هدف پژوهش ضروری است: ۱) محدود …

ادامه مطلب »

آموزش هوش و استعداد تحصیلی- درس دوم

نسبت و تناسب نگاهی به سئوالات چند سال اخیر آزمون استعداد تحصیلی دکتری، اهمیت موضوع درس دوم از مجموعه هوش و استعداد تحصیلی را نشان می دهد. تقریبا می توان گفت که هر سال حداقل یک تست از این مبحث …

ادامه مطلب »

نمونه برداری

نمونه برداری اولین مرحله در فاز اجرایی یک پروژه تحقیقاتی است. پارامترهای جامعه (میانگین، واریانس، ضریب همبستگی و نسبت) مقادیری ثابت، ولی نامعلوم هستند که تعیین مقدار دقیقشان نیاز به سرشماری دارد. سرشماری غالبا امکان پذیر نبوده و باید نمونه …

ادامه مطلب »