سه شنبه , ۶ آبان ۱۳۹۹
صفحه اصلی » ۱۳۹۸ » شهریور

بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۸

تحلیل آماری- نگاهی کلی به روشهای ناپارامتریک

آزمونهای ناپارامتریک غالبا وقتی استفاده می شوند که پیش فرضهای آزمونهایی مانند t-test و ANOVA برقرار نباشند. علاوه بر این، آزمونهای ناپارامتری برای داده های ترتیبی (Ordinal Variables) مناسب هستند. در حالتهای خیلی نادر، ممکن است آزمونهای ناپارامتری قدرت بیشتری …

ادامه مطلب »