چهارشنبه , ۱۲ آذر ۱۳۹۹

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۹

کوواریانس چیست؟

یکی از سئوالاتی که اکثرا مطرح می شود، مفهوم کوواریانس (Covariance) است. در تئوری احتمالات، کوواریانس میزان رابطه بین دو متغیر تصادفی را تعیین می کند. به زبان ساده، کوواریانس واریانس مشترک یا واریانس توام (joint variability) بین دو متغیر …

ادامه مطلب »