چهارشنبه , ۱۲ آذر ۱۳۹۹

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۹

نمونه گیری- درس دوم

انواع روشهای نمونه گیری روشهای نمونه گیری مختلفی وجود دارد که باید بر حسب شرایط یکی از آنها را برای پژوهش انتخاب کرد. در انتخاب روش نمونه گیری، توجه به دو ویژگی در جامعه هدف پژوهش ضروری است: ۱) محدود …

ادامه مطلب »

آموزش هوش و استعداد تحصیلی- درس دوم

نسبت و تناسب نگاهی به سئوالات چند سال اخیر آزمون استعداد تحصیلی دکتری، اهمیت موضوع درس دوم از مجموعه هوش و استعداد تحصیلی را نشان می دهد. تقریبا می توان گفت که هر سال حداقل یک تست از این مبحث …

ادامه مطلب »

تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر

تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر (Repeated Measure) زمانی انجام می شود که بخواهیم میانگین بیشتر از سه گروهی را با هم مقایسه کنیم که شرکت کنندگان یکسانی دارند. برای درک بهتر این موضوع کافی است اشاره کنم که …

ادامه مطلب »

نمونه برداری

نمونه برداری اولین مرحله در فاز اجرایی یک پروژه تحقیقاتی است. پارامترهای جامعه (میانگین، واریانس، ضریب همبستگی و نسبت) مقادیری ثابت، ولی نامعلوم هستند که تعیین مقدار دقیقشان نیاز به سرشماری دارد. سرشماری غالبا امکان پذیر نبوده و باید نمونه …

ادامه مطلب »

آموزش هوش و استعداد تحصیلی- درس اول

درس اول. ریاضیات مقدماتی بخش ریاضیات مقدماتی در آزمون هوش و استعداد تحصیلی شامل چندین بخش متوالی است. دانستن این مقدمات برای هر چه موفقیت آمیز عمل کردن در آزمون دکتری دارای اهمیت زیادی است. در این بخش از درس …

ادامه مطلب »

مفهوم، متغیر و سازه

از مبحث مراحل پژوهش، به یاد دارید که در مرحله اول از هر پژوهش مسئله پژوهش بیان می شود. در مرحله بعد یافتن فرضیه و فرضیه سازی است. در مرحله سوم متغیرهای پژوهش باید تعیین شوند. در هر پژوهش این …

ادامه مطلب »