سه شنبه , ۶ آبان ۱۳۹۹
صفحه اصلی » آمار » آمار استنباطی

آمار استنباطی

تحلیل آماری- نگاهی کلی به روشهای ناپارامتریک

آزمونهای ناپارامتریک غالبا وقتی استفاده می شوند که پیش فرضهای آزمونهایی مانند t-test و ANOVA برقرار نباشند. علاوه بر این، آزمونهای ناپارامتری برای داده های ترتیبی (Ordinal Variables) مناسب هستند. در حالتهای خیلی نادر، ممکن است آزمونهای ناپارامتری قدرت بیشتری …

ادامه مطلب »