چهارشنبه , ۱۲ آذر ۱۳۹۹

روز نوشته های من

آموزش هوش و استعداد تحصیلی- درس اول

درس اول. ریاضیات مقدماتی بخش ریاضیات مقدماتی در آزمون هوش و استعداد تحصیلی شامل چندین بخش متوالی است. دانستن این مقدمات برای هر چه موفقیت آمیز عمل کردن در آزمون دکتری دارای اهمیت زیادی است. در این بخش از درس …

ادامه مطلب »

مفهوم، متغیر و سازه

از مبحث مراحل پژوهش، به یاد دارید که در مرحله اول از هر پژوهش مسئله پژوهش بیان می شود. در مرحله بعد یافتن فرضیه و فرضیه سازی است. در مرحله سوم متغیرهای پژوهش باید تعیین شوند. در هر پژوهش این …

ادامه مطلب »

کوواریانس چیست؟

یکی از سئوالاتی که اکثرا مطرح می شود، مفهوم کوواریانس (Covariance) است. در تئوری احتمالات، کوواریانس میزان رابطه بین دو متغیر تصادفی را تعیین می کند. به زبان ساده، کوواریانس واریانس مشترک یا واریانس توام (joint variability) بین دو متغیر …

ادامه مطلب »

آموزش سیستم دینامیک- درس اول

تفکر سیستماتیک سلام به درس اول از مبحث بسیار مهم سیستم دینامیک یا همان پویایی سیستم ها خوش آمدید. در چند جلسه اول از این درس، مطالب مفهومی را با هم و بر اساس کتاب جان استرمن بزرگ جلو خواهیم …

ادامه مطلب »