شصت لغت پرتکرار آزمون زبان عمومی آزمون دکتری

در این نوشته شصت لغت پرتکراری که در درس زبان عمومی در  آزمون های دکترا آمده است را بصورت جمع بندی آورده شده است.

از آنجا که این لغات در آزمون دکتری بارها ظاهر شده اند، احتمال طرح شدن مجدد سئوال از آنها بالاست.

فایل پی دی اف این لغات، در انتهای نوشته گذاشته شده است.

شماره ردیف لغت معنی فارسی تعداد تکرار
1 speculate حدس زدن 8
2 speculation حدس و گمان
3 withdraw خارج کردن پول از حساب، کنار کشیدن، پس گرفتن، عقب کشیدن 5
4 compatible سازگار 5
5 incompatible ناسازگار
6 augment افزایش دادن، زیاد کردن 4
7 autonomous خودمختار، مستقل 4
8 autonomy خودمختاری، استقلال
9 distinct مجزا، متمایز 4
10 distinction تمایز، برتری
11 impress تحت تاثیر قرار دادن، اثر گذاشتن 4
12 impression تاثیر، احساس، نشان
13 impressive چشمگیر، تحسین برانگیز
14 dominant مسلط، غالب، چیره 4
15 domination تسلط، سلطه
16 prosperity رونق، کامیابی 4
17 diverse متنوع، گوناگون، مختلف 4
18 diversity تنوع
19 flexible انعطاف پذیر 4
20 inflexible انعطاف ناپذیر
21 adroit ماهر، زبردست 3
22 arbitrary اختیاری، دلبخواهی 3
23 conceal پنهان کردن، مخفی کردن 3
24 concur هم رای و موافق بودن 3

 

25 concurrent همزمان، همسو
26 corruption فساد، انحراف 3
27 dilemma دو راهی، وضع دشوار 3
28 exacerbate بدتر کردن 3
29 longevity طول عمر، عمر طولانی 3
30 spontaneity خود به خودی، خود انگیختگی 3
31 spontaneous خود به خود، خود جوش
32 indispensable ضروری، اساسی 3
33 coincide    
34 coincidence تفاهم، تصادف، انطباق  
35 coincidental تصادفی، اتفاقی
36 endeavor تلاش کردن، تلاش 3
37 fabricate ساختن، جعل کردن، از خود درآوردن 3
38 implement اجرا کردن، پیاده سازی کردن 3
39 implementation پیاده سازی، اجرا
40 impose تحمیل کردن 3
41 indifferent بی تفاوت، متوسط 3
42 intrinsic ذاتی، باطنی، درونی 3
43 obscure ناشناخته، مبهم 3
44 obscurity گمنامی، ابهام
45 overcome غلبه کردن، چیره شدن 3
46 stipulate قید کردن 3
47 peripheral حاشیه ای، پیرامونی 3
48 periphery حاشیه، پیرامون
49 permanence پایداری، دوام، ماندگاری 3
50 permanent دائمی
51 pragmatic عملگرایانه، عملگرا 3
52 expose افشاء کردن، نشان دادن، در معرض گذاشتن 3
53 exposure افشاء، در معرض گذاری
54 resemblance شباهت 3
55 resemble شباهت داشتن
56 scrutinize به دقت بررسی کردن، موشکافی کردن 3
57 scrutiny موشکافی
58 compromise مصالحه و سازش کردن 3
59 exploit بهره برداری کردن، استثمار کردن، کار برجسته 3
60 substantial قابل توجه، زیاد 3

 

برای دانلود فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
نوشته های مرتبط

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *