آزمون شماره دو اختصاص به مبحث نمرات استاندارد دارد. این مبحث هر از گاهی در آزمونهای ارشد و دکتری مطرح شده است؛ ولی، از آنجا که پایه ای برای مباحث بعدی است، کامل و دقیق فهمیدن آن بسیار ضروری است.

آزمون شماره 2 را مقداری سنگین تر از سطح متوسط طراحی کرده ام که نکات مهم چندین بار جدا و کنار هم بررسی شوند. بنابراین، با حوصله و دقت سعی کنید به سئوالات پاسخ دهید.

متشکرم

افشین صفایی