نحوه ترکیب چندین نمودار در R

نحوه ترکیب چندین نمودار در R، اخیراً در برنامه Patchwork Thomas Lin Pedersen قرار گرفته است، و استفاده از این بسته برای ادغام تعداد زیادی نمودار ggplot2 در یک نمودار بسیار ساده است.

ما اصول استفاده از این بسته و برخی از ویژگی های اصلی آن را در این مقاله آموزش می دهیم.

ابتدا برخی از داده های نمونه را در R بارگذاری کنید.

 

data(iris)                        
head(iris)
  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
1          5.1         3.5          1.4         0.2  setosa
2          4.9         3.0          1.4         0.2  setosa
3          4.7         3.2          1.3         0.2  setosa
4          4.6         3.1          1.5         0.2  setosa
5          5.0         3.6          1.4         0.2  setosa
6          5.4         3.9          1.7         0.4  setosa

ما این آموزش را بر روی مجموعه داده گل زنبق (iris flower data set) پایه گذاری خواهیم کرد.

ساختار داده های ما در خروجی قبلی کنسول Rstudio (RStudio console) نمایش داده می شود. این مجموعه دارای سه گونه گل مختلف در متغیر مؤلفه خود و چهار ستون عددی است.

برای استفاده از ویژگی های بسته Patchwork نیز باید Patchwork را نصب و بارگذاری کنیم.

install.packages("patchwork")      
library("patchwork")

نمودار های تولید شده توسط بسته ggplot2 با استفاده از بسته patchwork ترکیب می شوند. به همین دلیل، ما باید بسته ggplot2 را بارگیری و نصب کنیم.

 

install.packages("ggplot2")       
library("ggplot2")

اکنون، همانطور که در زیر آمده است، ما می توانیم داده های خود را با استفاده از انواع مختلف نمودار ggplot2 ترسیم کنیم.

p1 <- ggplot(iris,             
aes(x = Sepal.Length,
y = Sepal.Width,
col = Species)) +
geom_point()
p1

 

p2 <- ggplot(iris,               
aes(x = Species,                    
y = Sepal.Width,                    
fill = Species)) +   
geom_bar(stat = "identity") 
p2

 

p3 <- ggplot(iris,
aes(x = Species,                    
y = Sepal.Width,                    
col = Species)) +   
geom_boxplot() 
p3     

با کد R که قبلاً نمایش داده شد، ما یک نمودار نقطه ای، یک نمودار میله ای و یک نمودار جعبه مجموعه داده های گل زنبق را تولید کردیم، همانطور که در شکل 1، 2 و 3 مشاهده می شود.

(مثال) با استفاده از بسته Patchwork، نمودار های ggplot2 را از ابتدا ایجاد کنید؟

ما نحوه استفاده از بسته Patchwork را برای ایجاد شبکه ای از نمودار ها در این مثال نشان خواهیم داد.

نگاهی به گرافیک تولید شده توسط کد R زیر بیندازید.

 

ggp<- (p1 + p2)/p3   
ggp  

 

مطالب زیر را هم از دست ندهید:

اندازه اثر در تحلیل واریانس

نحوه تعیین خودکار تعداد خوشه ها توسط قانون آرنج

هوش مصنوعی (AI) چیست؟ 3 چیز که باید بدانید

تجزیه و تحلیل آماری: تعریف، مثال

روایی نتیجه گیری آماری (SCV) چیست؟

تحلیل سئوال روش تحقیق آزمون دکتری

تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)

چگونه نتایج حاشیه خطا را تفسیر کنیم؟

تفسیر ضریب کاپا

تفاوت بین یادگیری ماشین، علم داده، هوش مصنوعی، یادگیری عمیق و آمار

آمار در مقایسه با یادگیری ماشینی در سیستم های بیولوژیک

 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
نوشته های مرتبط

8 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *