چگونه یک نمودار نقطه‌ای متصل به هم در R ایجاد کنیم؟

چگونه یک نمودار نقطه‌ای (scatter plot) متصل به هم در R ایجاد کنیم؟

نمودار نقطه‌ای و یا پراکندگی (Scatter Plot)، برای نمایش مقدارهای عددی و متغیرهای کمی به کار می‌رود.به کمک دستور geom_path، در R می توانید رابطه بین دو متغیر را در یک نمودار به تصویر بکشید.

 

library(ggplot2)
x <- c(1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8, 9)
y <- c(112, 114, 124, 138, 146, 153, 165, 200, 211)
df <- data.frame(x, y)
ggplot(df, aes(x = x, y = y)) +geom_path()

نمودار نقطه‌ای متصل

 

ggplot(df, aes(x = x, y = y)) +
geom_path() +
geom_point(size = 2)

برچسب گذاری نقاط

با استفاده از geom_text، می توانید به هر نقطه یک برچسب بدهید. ما در این مثال می خواهیم به هر نقطه یک تاریخ اضافه کنیم.

 

labels <- 2014:2022
df <- data.frame(x, y, labels = labels)
ggplot(df, aes(x = x, y = y)) +
geom_path(color = 4) +
geom_point(size = 2, color = 4) +
geom_text(aes(label = labels, x = x + 0.7, y = y))

 

افزودن فلش یا پیکان

 

ggplot(df, aes(x = x, y = y)) +
geom_path(color = 4, arrow = arrow()) +
geom_point(size = 2, color = 4) +
geom_text(aes(label = labels, x = x + 0.7, y = y))

با این حال، اگر از geom_segment همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است، استفاده کنید، می توانید یک فلش بین هر جفت نقطه اضافه کنید.

 

ggplot(df, aes(x = x, y = y)) +
geom_segment(aes(xend = c(tail(x, n = -1), NA),
yend = c(tail(y, n = -1), NA)),
arrow = arrow(length = unit(0.4, "cm")),
color = 4) +
geom_point(size = 2, color = 4) +
geom_text(aes(label = labels, x = x + 0.7, y = y))

مطالب زیر را هم از دست ندهید:

اندازه اثر در تحلیل واریانس

نحوه تعیین خودکار تعداد خوشه ها توسط قانون آرنج

هوش مصنوعی (AI) چیست؟ 3 چیز که باید بدانید

تجزیه و تحلیل آماری: تعریف، مثال

روایی نتیجه گیری آماری (SCV) چیست؟

تحلیل سئوال روش تحقیق آزمون دکتری

تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)

چگونه نتایج حاشیه خطا را تفسیر کنیم؟

تفسیر ضریب کاپا

تفاوت بین یادگیری ماشین، علم داده، هوش مصنوعی، یادگیری عمیق و آمار

آمار در مقایسه با یادگیری ماشینی در سیستم های بیولوژیک

نحوه ترکیب چندین نمودار در R

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
نوشته های مرتبط

5 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *